Ε.Φ.Ο.Α - ΕΝΩΣΕΙΣ

                        

     

   

    

ΧΡΗΣΙΜΑ links

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

online ο καιρός & webcams στην Ήπειρο

τρέχουσες συνθήκες με συνεχή 

ανανέωση

κατασκευή ιστοσελίδων

www.porngp.com

Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Φ.Ο.Α

Σε συνέχεια του Νόμου 2725/1999 και τον τροποποιήσεών του εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 26/05/2008 (Τεύχος Β, ΦΕΚ 971/26.05.2008). Η απόφαση αφορά στην Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Προπονητή Αντισφαίρισης. Με βάση αυτή την απόφαση οι προπονητές αντισφαίρισης, όλων των κατηγοριών, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Προπονητών Αντισφαίρισης  της  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (άρθρο 1) και να εκδώσουν Δελτίο «Ταυτότητας» Προπονητή. Στην ίδια απόφαση περιγράφονται οι υποχρεώσεις των αθλητικών Σωματείων – Μελών της Ε.Φ.Ο.Α. για τους προπονητές που απασχολούν.

Το μητρώο των εγγεγραμμένων μέχρι σήμερα προπονητών Αντισφαίρισης, στην ΓΓΑ, μπορείτε να το δείτε εδώ. 

Οι τυχόν εγεγγραμμένοι και μη εμφανιζόμενοι στο αρχείο, πρέπει να επικοινωνήσουν με τοΤμήμα Σωματείων και Γυμναστηρίων της ΓΓΑ στο τηλ. 2131316437.

Καλούνται όσα Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ο.Α. δεν έχουν εφαρμόσει την Υπουργική Απόφαση μέχρι σήμερα, να την εφαρμόσουν άμεσα.

Καλούνται όσοι προπονητές αντισφαίρισης, πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν κάνει εγγραφή στο Μητρώο Προπονητών Αντισφαίρισης της ΓΓΑ, να το πράξουν άμεσα.

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η έκδοση «Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή»  (άρθρο 5). Προκειμένου η ΕΦΟΑ, σε συνεργασία με τον ΣΠΑΕ, να εκδώσει τα προβλεπόμενα Δελτία, καλεί όλους τους προπονητές να αποστείλουν στην Ομοσπονδία, μέχρι την 25ηΦεβρουαρίου 2014, την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ΕΦΟΑ επισημαίνει ότι κανένας προπονητής δε θα μπορεί να προπονεί ή να συνοδεύει αθλητές, εφόσον δεν έχει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ